Vis temperatur og fugtighed på OLED-Display med Arduino UNO

 

I projekt 7D i bogen ” Min Arduino – Kom godt i gang med Arduino” måles der luftfugtighed og temperatur med en DHT11 sensor. For at kunne se data for luftfugtighed og temperatur skulle du åbne for ”Seriel Overvågning” i Arduino IDE. I dette projekt kan du aflæse data fra temperatur- og fugtighedssensoren direkte på et OLED – Display.

 

 

Materialer:

 

Kredsløbsopstilling:

 

Program:

Før du fortsætter, skal du sørge for at have installeret bibliotekerne “adafruit_GFX” og “adafruit_SSD1306” til at styre OLED-skærmen. Se hvordan her.

Til dette projekt har du også brug for to ekstra biblioteker til at læse fra DHT-sensoren: DHT-biblioteket og Adafruit_Sensor-biblioteket. Følg de næste trin for at installere disse biblioteker.

For at kontrollere DHT11 sensoren skal du installere bibliotekerne (Libraries) “DHT sensor library by Adafruit” og “Adafruit Unified Sensor by Adafruit“.
Følg de næste instruktioner for at installere disse biblioteker. Åbn din Arduino IDE, og gå til Sketch> Include Library > Manage Libraries. Nu åbnes Library Manager.

  1. Skriv “ DHT sensor library by Adafruit ” i søgefeltet, og installer !DHT sensor library by Adafruit”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik på “Install all”.

2. Skriv herefter “Adafruit Unified Sensor by Adafruit” i søgefeltet.

 

 

Her var “Adafruit Unified Sensor by Adafruit” installeret i forvejen.

Download programmet til sensoren DHT11 og OLED-Display.

Sensoraflæsningerne opdateres hvert femte sekund.