Digital lineal med LCD

Mål afstande mellem 3 – 400 cm digitalt.

Materialer

Komponentplacering

Sådan forbindes Arduino UNO boardet med mini breadboard:

  • +5V på Arduino UNO board forbindes til en valgt +5V række på mini breadboard

Sådan forbindes afstandssensoren HC-SR04 med Arduino UNO boardet:

  • VCC på afstandssensoren HC-SR04 forbindes til +5V række på mini breadboard
  • TRIG på afstandssensoren HC-SR04 forbindes til pin12 på Arduino UNO board
  • ECHO på afstandssensoren HC-SR04 forbindes til pin11 på Arduino UNO board
  • GND på afstandssensoren HC-SR04 forbindes til GND på Arduino UNO board

Sådan forbindes LCD1602 med Arduino UNO boardet og mini breadboard:

  • VCC på  LCD1602 forbindes til +5V række på mini breadboard
  • GND på  LCD1602 forbindes til GND på Arduino UNO board
  • SDA på  LCD1602 forbindes til A4 på Arduino UNO board
  • SCL på  LCD1602 forbindes til A5 på Arduino UNO board

Se alle forbindelser her (download pdf)

Programmet

For at få programmet til at virke, kan du se, at disse fire biblioteker være installeret:

#include “Wire.h”
#include “LCD.h”
#include “LiquidCrystal_I2C.h”
#include “NewPing.h”

Biblioteket ”LiquidCrystal_I2C ” dur ikke i denne sammenhæng. Det skal i programmet erstattes af NewliquidCrystal_1.3.4. Det kan downloades her.

Gem zip-filen et sted på din computer, hvor du kan finde den igen.
Hvis du under Dokumenter – Arduino – libraries har en mappe med navnet LiquidCrystal_I2C, så skal du fx omdøbe den til LiquidCrystal_I2C_old.
Brug Sketch – Include Library – Add .ZIP Library… til at upload af den hentede zip-fil.

Download programmet og åbn det i Arduino IDE. Når det er gjort, skal du uploade programmet til dit Arduino UNO board.