Indholdsfortegnelse

 

Forord – Side 1

Indholdsfortegnelse  Side 3

Hvem henvender bogen sig til?  Side 9

Historien om Arduino  – Side 11

Software og hardware – Side 13

Upload dit første program  Side 15

Arduino IDE – Side 17

Arduino UNO boardet – Side 19

Shields – Side 21

Sensorer og aktuatorer – Side 23

Breadboard og ledninger – Side 25

Projekt 1A – Side 27

Tænde en lysdiode med en trykknap kontakt

Projekt 1B – Side 29

Blink program med en lysdiode

Projekt 1C – Side 35

Blink program med to lysdioder

Projekt 1D – Side 39

”Night Rider” – 6 lysdioder

Projekt 1E – Side 43

Dæmpe en lysdiode

Projekt 1F – Side 47

Anvende en RGB lysdiode

Projekt 2A – Side 49

Trykknap kontakt – “Floating pins”

Projekt 2B – Side 51

Trykknap kontakt – “Floating pins”

Projekt 2C – Side 53

Trykknap kontakt – “Floating pins”

Projekt 3A –  Side 55

Input fra et potentiometer i tal – AnalogReadSerial

Projekt 3B –  Side 57

Input fra et potentiometer i volt – ReadAnalogVoltage

Projekt 3C – Side 59

Ændre frekvensen af en lysdiode med et potentiometer

Projekt 4A – Side 61

Output fra en lysfølsom resistor – LDR

Projekt 4B – Side 63

Arduino natlampe. Styring af lysdioder med en LDR

Projekt 4C – Side 65

Light Theremin – Et musikinstrument

Projekt 5A – Side 67

Optisk tyverialarm med en bevægelsessensor og en lysdiode

Projekt 5B – Side 69

Tyverialarm med en bevægelsessensor og en piezo buzzer

Projekt 5C  – Side 71

Bevægelsessensor styrer en servomotor

Projekt 6A  – Side 75

Bruge en afstandssensor som et digitalt målebånd

Projekt 6B – Side 79

En optisk parkeringssensor

Projekt 6C  – Side 83

En optisk parkeringssensor med en lydgiver

Projekt 7A  – Side 85

Et digitalt termometer

Projekt 7B –  Side 87

En optisk temperaturalarm med to lysdioder

Projekt 7C – Side 89

En optisk temperaturalarm med en lydgiver

Projekt 7D – Side 91

Måling af luftfugtighed og temperatur

Projekt 8A – Side 93

Styre en DC motor (tænd/sluk)

Projekt 8B  – Side 97

Variere hastigheden på en DC motorautomatisk

Projekt 8C – Side 99

Variere hastigheden af en DC motor ved hjælp af et potentiometer

Projekt 8D – Side 101

L298 Dual H-Bridge Motor Driver

Projekt 8E – Side 107

Styre en DC motor ved hjælp af en L283D IC

Projekt 8F – Side 109

Styre to DC motorer ved hjælp af en L283D IC

Projekt 8G – Side 111

Anvendelse af et L293D Motor Shield

Projekt 9A – Side 115

Styre en servomotor

Projekt 9B Side 117

Styre servomotor med et potentiometer

Projekt 9C – Side 119

Styre servomotor med lysfølsom resistor (LDR)

Projekt 10A –  Side 121

Anvendelsen af en IR remote (fjernbetjening)

og en IR receiver (modtager)

Projekt 10B – Side 125

Tænde og slukke lysdioder med en IR fjernbetjening

Projekt 10C – Side 127

Starte og stoppe en DC motor med en IR remote

Projekt 10D – Side 129

IR remote styrer en servomotor

Projekt 11A – Side 133

Anvendelse af RFID

Projekt 11B – Side 139

Adgangskontrol med en servomotor og et RFID tag

Projekt 12A – Side 143

“Obstacle avoidance 2WD robot-0”
En tohjulet robot med servomotorer og afstandssensor

Projekt 12B – Side 149

“Obstacle avoidance 2WD robot-1”
En tohjulet robot med DC-motorer og afstandssensor

Projekt 12C – Side 153

“Obstacle avoidance 2WD robot-2”
En tohjulet robot med DC-motorer og afstandssensor på servomotor

Projekt 12D – Side 157

To hjulet robot (2WD), som betjenes trådløst med en IR fjernbetjening

Projekt 12E  – Side 163

En tohjulet Line Follower Robot (2WD) som kan følge en sort streg på
en hvid baggrund.

Materialer –  Side 169