Manuel vanding

Lysdioderne i opstillingen viser om planten står i tør jord (grøn led)/fugtig jord (gul led) eller om den nærmest står i vand (rød led).

Materialer

Komponentplacering

Sådan forbindes Arduino UNO boardet med YL69 sensoren:

  • VCC på YL69 sensoren forbindes til +5V på Arduino UNO boardet
  • GND på YL69 sensoren forbindes til GND på Arduino UNO boardet
  • A0 på YL69 sensoren forbindes til A0 på Arduino UNO boardet

NB.: Forskellige producenters udgaver af YL69 sensoren kan have placeret
VCC, GND og A0 anderledes end vist på tegningen. Rækkefølgen på farverne er omvendt. Rød – planten trænger til vand. Gul – tilpas fugtighed. Grøn – Planten står nærmest i vand.

 

Sådan forbindes Arduino UNO boardet med breadboard:

  • Den røde lysdiodes lange ben er forbundet til pin 4 på Arduino UNO boardet i serie med en resistor på 220 ohm
  • Den gule lysdiodes lange ben er forbundet til pin3 på Arduino UNO boardet i serie med en resistor på 220 ohm
  • Den grønne lysdiodes lange ben er forbundet til pin2 på Arduino UNO boardet i serie med en resistor på 220 ohm
  • Den sorte/blå linje på breadboard er forbundet til GND på Arduino UNO boardet
  • Lysdiodernes korte ben er forbundet til den sorte/blå linje på breadboard

Programmet

Download programmet og åbn det i Arduino IDE. Når det er gjort, skal du uploade programmet til dit Arduino UNO board. Se på lysdioderne hvilken slags jord planten står i.

Her lyser den grønne lysdiode. Planten vandes, da den står i tør jord.

Nu lyser gule lysdiode, da planten står i fugtig jord.

Hvis du vander for meget sker dette:

Så lyser den røde lysdiode, da planten nu nærmest står i vand.