Anvendelse af temperatursensor til en micro:bit

Anvendelse af temperatursensor til micro:bit

Materialer:

Temperatursensor til micro:bit

Komponentopstilling:

Programmet:

De 3300 millivolt svarer til batterispændingen 3,3 V.

En micro:bit indeholder en ADC (Analog til Digital Converter) for at konvertere disse analoge signaler  fra P0 til en værdi, der kan bruges af mikrocontrolleren. Micro: bit har en 10 bit ADC, så den konverterer analog indgang til en værdi i området 0-1023. Dvs. 1024 værdier.

Programmet er sat sammen af flere dele:

  • temp = tmp36 * 3300/1024 millivolt
  • 500   da der skal kunne måles temperaturer under frysepunktet
  • sensorens følsomhed: 10 millivolt svarer til 1 grad Celcius

Anvendelse af lyssensor til micro:bit