Kontaktløs temperaturmåling

Måling af temperatur ved hjælp af den kontaktløse temperatursensor MLX90614

Materialer

 

Komponentplacering

Forbindelserne mellem Arduino UNO boardet og MLX90614 sensor:

  • Vin på MLX90614 sensor forbindes til +5V på Arduino UNO board
  • GND på MLX90614 sensor forbindes til GND på Arduino UNO board
  • SCL på MLX90614 sensor forbindes til pin A5 på Arduino UNO board
  • SDA på MLX90614 sensor forbindes til pin A4 på Arduino UNO board

 

Programmet

Inden programmet kan bruges, skal du have importeret zip-filen Adafruit MLX90614 library til Arduino IDE.

Download Adafruit MLX90614 library og gem den fx på Skrivebordet. Åbn herefter Arduino IDE. Gå ind under Sketch > Include Library > Add .ZIP Library og vælg den gemte zip-fil på Skrivebordet. Nu har du tilføjet Adafruit MLX90614 library i Arduino IDE og kan bruge det i programmet.

For at bruge temperatursensoren skal du have åbnet programmet mlxtest i Arduino IDE. Du finder det her:

Fil > Eksempler > AdafruitMLX90614library > mlxtest

Den kontaktløse temperatursensor måler både den omgivende (ambient) og  temperaturen på den genstand, den holdes hen imod.