Test af D1 mini board med relay shield

I dette projekt skal du teste et D1 mini board med et relay shield

 Materialer:

 

Relay Shield                          D1 mini

D1 mini med Relay Shield. På begge dele er der loddet fire Female Headers med lange ben.

For at prøve om begge dele virker, skal du nu teste hardwaren.

Fra denne side, skal du hente zip-filen D1 mini Examples-master.

Download filen og gem den et sted på din computer, hvor du kan finde den igen.

Åbn Arduino IDE

Indstillinger

  • Værktøjer > Board >Wemos D1 R2 & mini
  • Værktøjer > Upload Speed > 115200
  • Værktøjer > Port > Vælg en ledig port

Sådan installeres eksemplerne

  • Sketch > Include Library > Add .ZIP Library
  • Find zip-filen D1 mini Examples-master på din computer og klik på den
    Nu har du installeret bibliotekerne med en række programmer, hvoraf du skal bruge det følgende:
  • Fil > Eksempler > Wemos D1 mini Examples > 0.4Shields > Relay Shield > Blink

Upload herefter blink programmet til dit D1 mini board.

Når programmet er uploadet, skulle du kunne høre et klik fra relæet hvert andet sekund.

C

Til højre på billedet kan du se tre terminaler på det viste relay shield – NOCNC

NO = Normalt åben (åben = åbent kredsløb = skaber ikke en sti for strømmen)
C = fælles (Common)
NC = Normalt lukket (lukket = kortslutning = opretter en sti for strømmen)

Når relæet er i denne stilling, lyser der en lille lysdiode ved siden af denne terminal.