D1, DHT11 sensor og ThingSpeak

D1, DHT11 sensor og ThingSpeak

I dette projekt skal du forbinde en DHT11 sensor (temperatur- og fugtighedssensor) til dit D1 board. Du skal have oprettes dig som bruger på ThingSpeak (gratis) og oprette en ThingSpeak Channel. Måleresultaterne fra sensoren bliver sendt til din ThingSpeak Channel og vist som to grafer på din computer. Du kan også vælge at offentliggøre måleresultaterne, så de kan ses på hvilken som helst computer, tablet, iPad eller mobiltelefon tilsluttet internettet.

 Materialer:

Komponentplacering på breadboard

Benforbindelser på DHT11 sensor:

Sådan forbindes DHT11 sensoren til D1 boardet:

  • Ben 1 på DHT11 sensoren forbindes til +5V på D1 board
  • Ben 2 på DHT11 sensoren forbindes til pin D14/SDA på D1 board
  • Ben 3 på DHT11 sensoren bruges ikke
  • Ben 4 på DHT11 sensoren forbindes til GND på D1 board

 

Programmet

Inden programmet kan bruges, skal du have importeret zip-filen DHT-sensor-library til Arduino IDE.

Download DHT-sensor-library og gem den fx på Skrivebordet. Åbn herefter Arduino IDE. Gå ind under Sketch > Include Library > Add .ZIP Library og vælg den gemte zip-fil på Skrivebordet. Nu har du tilføjet DTH sensor library i Arduino IDE og kan bruge det i programmet.

NB! Desværre sker der med jævne mellemrum at de forskellige biblioteker (Library) bliver opdateret i forbindelse med nyt hardware. Så det er vigtigt, at man holder sine biblioteker opdateret.

Download programmet og upload det D1 boardet

Indstillinger

  • Værktøjer > Board >Wemos D1 R2 & mini
  • Værktøjer > Upload Speed > 115200
  • Værktøjer > Port > Vælg en ledig port

Inden du kan komme videre i projektet, skal du oprettes som bruger på ThingSpeak. Opret dig på dette link:
ThingSpeak  an API and Web Service for the Internet of Things.

Klik på Get Started for Free for at blive oprettet som bruger.

Klik på New Channels udfyld skemaet med Name, Field 1 og  Field 2. Og klik på Save Channel nederst på siden

 

 

Under Channels > My Channels kommer denne side frem:

Her skal du klikke på API Keys. Her skal du hente en tal/bogstav kombination, som skal indsættes i programmet inden upload.

Når du også har indsat navnet og adgangskoden til dit netværk kan programmet uploades til dit D1 board.

Eksempel på måleresultater fra ThingSpeak.