Test af Real Time Clock RTC Module

Kredsløbsopstilling:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time Clock RTC Module forbindes til Arduino UNO:

 • VCC til 5V
 • GND til GND
 • SDA til A4
 • SCL til A5

Program:

clock

Inden upload af programmet skal de aktuelle tal for tid og dato sættes ind:

void setup(){
 Wire.begin();
 Serial.begin(9600);
 // change the following to set your initial time
 second = 0;
 minute = 0;
 hour = 16;
 dayOfWeek = 4;
 dayOfMonth = 13;
 month = 8;
 year = 21;
 setPCF8563();

Eksempel fra Seriel Overvågning: