Upload dit første program

Du skal nu prøve at uploade dit første program.

  • Tilslut dit Arduino UNO board til computeren ved hjælp et USB kabel
  • Klik på ikonet for Arduino IDE og åben blink programmet således:
    Fil – Eksempler – 01.Bacics – Blink

Indstillinger:

Inden du uploader blink programmet, er der nogle indstillinger, der skal være i orden.

  • Gå ind under Værktøjer – Board og vælg Arduino UNO
  • Gå ind under Værktøjer – Port og vælg en af de foreslåede

Nu kan du prøve at uploade programmet til Arduino UNO boardet.

Hvis den lille lysdiode for enden af pilen blinker én gang i sekundet,  er opgaven løst.

Tilbage